ICVN > Chủ đề về vi mạch > Design and Verification IP

 
Thread Tools Display Modes
  #1  
01-08-10, 17:53
ping2487
Junior Member
 
Join Date: Apr 2010
Posts: 10
Quá trình kiểm tra 1 IP ( Ex: IP interrupt)

Dành cho các bạn sài Linux
Khi down về các bạn vào file makefile trong thư mục Vsim để thay đổi đường dẫn hen
Đây là môi trường cho việc kiểm tra IP
Attached Files
TestINTC_Linux.rar (103.0 KB, 4 views)

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Show Printable Version
Email this Page
Display Modes
Linear Mode
Switch to Hybrid Mode
Switch to Threaded Mode

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Rules
Forum Jump


All times are GMT +7. The time now is 18:25.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.