ICVN

Sub-Forums : Chủ đề về vi mạch Search this Forum
  Forum Last Post Threads Posts
SOC design
Luận văn tốt nghiệp về 1 con...
by ping2487
01-08-10 17:47
2 2
CPU
CPU design
thiết kế CPU 16 bit
by ping2487
29-04-10 23:46
3 3
VLSI, CMOS ...
Dynamic CMOS Circuits
by ping2487
21-04-10 11:54
1 1
Thiết kế và kiểm tra thiết kế các IP
Quá trình kiểm tra 1 IP ( Ex:...
by ping2487
01-08-10 17:53
1 1
Ngôn ngữ phần cứng
tài liệu học verilog đầy đủ
by kiencv
26-04-10 16:36
2 3

  Forum Contains New Posts
  Forum Contains No New Posts
 
Forum Jump

All times are GMT +7. The time now is 18:25.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.