ICVN > Đào tào - Ngiên cứu - Hướng dẫn > Phần mềm vi mạch

 
Thread Tools Display Modes
  #1  
21-04-10, 12:45
ping2487
Junior Member
 
Join Date: Apr 2010
Posts: 10
Crack Quartus II

Crack quartus 9.0 hay 9.1 đều được.
đầu tiên cài altera bình thường
Khi xong thì đừng chạy vội
bạn copy cái patch vào thư mục chứa file quatus.exe
chạy nó bấm vào cái ô đầu tiên và sau đó tạo 1 cái licensekey
tiếp theo
1:>sử dụng quantus 9 ***** để patch cho 2 file là sys_cpt.dll và quartus.exe trong thư mục mặc định là C:\altera\90\bin
2:>ở trong license.dat do keygen tạo ra bạn hãy thay đổi HOSTID=XXXXXXXXXXXX bằng ID mạng của bạn ( status,suppost, detail, physical address )
Attached Files
crack_qii90.rar (14.2 KB, 17 views)

Last edited by ping2487; 24-04-10 at 10:24.

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Show Printable Version
Email this Page
Display Modes
Linear Mode
Switch to Hybrid Mode
Switch to Threaded Mode

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Rules
Forum Jump


All times are GMT +7. The time now is 20:17.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.