Các bạn lớp ĐHĐT6ALT, ĐHĐT7ALT, ĐHĐT4A, ĐHĐT5A ... muốn đăng ký học lại, học vượt môn thiết bị và hệ thống điều khiển tự động ngành điện tử , Liên hệ Toàn - sđt 01673.039.938 để lập danh sách xin khoa mở lớp học sớm trong kỳ tới. Đây là môn học dễ và không cần điều kiện tiên quyết ( không cần học môn khác đủ kiến thức mới học môn này ) nên nếu bạn nào có nhu cầu học sớm để giảm gánh nặng cuối khóa dành thời gian làm đồ án tốt nghiệp, cũng như các bạn có nhu cầu học lại để sớm ra trường thì vui lòng liên hệ sớm với mình nhé.

View more latest threads same category:

  • Thông báo: đăng ký học môn thiết bị và hệ...
  • đăng ký học lại môn xử lý ảnh trong tự động
  • Help...
  • đề thi kỹ thuật số
  • thông báo mới đây !!!!!!!!
  • Lớp học lại mạch điện tử 1
  • Chứng chỉ giáp dục thể chất và chứng...