Các bạn chịu khó đăng kí nick lại nha. Do mình không cẩn thận làm mất rồi